Skip to content
Home » Suy Niệm 14 Chặng Đàng Thánh Giá | Chang Dang Thanh Gia The 94 Correct Answer

Suy Niệm 14 Chặng Đàng Thánh Giá | Chang Dang Thanh Gia The 94 Correct Answer

Are you looking for the topic “chang dang thanh gia – SUY NIỆM 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ“? We answer all your questions at the website Tw.taphoamini.com in category: https://tw.taphoamini.com/photos. You will find the answer right below. The article written by the author Hội Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm (Đa Minh Chân Lý) has 206,763 views and 717174 Like likes.

Watch a video on the topic chang dang thanh gia

Please continue to watch videos on this topic chang dang thanh gia – SUY NIỆM 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ here. Look carefully and give us feedback about what you are reading!

SUY NIỆM 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ – chang dang thanh gia, details of this topic

CÙNG MẸ BƯỚC THEO CHÚA GIÊSU TRÊN ĐƯỜNG THÁNH GIÁ

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con mỗi ngày biết kiên trì vác cây thập giá đời mình mà theo Chúa trong niềm hy vọng, chứ không vác đi trong nỗi chán chường thất vọng.
Xin Mẹ Maria luôn đồng hành và cầu bầu cùng Thiên Chúa, giúp chúng con trung thành bước theo chân Chúa Giêsu với ơn trợ lực của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, đường thập giá sẽ trở thành đường tin yêu động viên chúng con dấn thân phục vụ Chúa trong những người đau khổ, bất hạnh và bị bỏ rơi. Amen.

See more information on the topic chang dang thanh gia here:

19. Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá |

con về thiên đàng mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen. CHẶNG 1. Đứng, hướng về chặng 1 và hát: Mẹ xưa đứng bên thánh giá thảm thương …

+ Click here for details

Source: dauantinhyeuthienchua.com

Date Published: 9/24/2022

View: 9841

Suy ngắm 14 Đàng Thánh Giá – Kinh truyền thống

Suy ngắm 14 Đàng Thánh Giá – Kinh truyền thống ; Nơi thứ nhất: Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu.

+ Show more here

Source: www.tonggiaophanhanoi.org

Date Published: 1/2/2021

View: 6281

Hiệp hành trên 14 Chặng Đàng Thánh Giá

“Hiệp hành” nghĩa là “cùng nhau cất bước hành trình”[1], đi trên con đường mà nơi đó chúng ta sống ba chiều kích: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ.

+ Show more here

Source: www.hdgmvietnam.com

Date Published: 7/17/2022

View: 5577

Chặng Đàng Thánh Giá – Kath-Vietnamesen

Chặng Đàng Thánh Giá · 1. Mẹ đang đứng gần Thánh Giá thảm thuơng · 2. Lòng Mẹ nát tan chan chứa đau thương · 3. Nhìn lên thấy Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai · 4. Mẹ đang …

+ Show here

Source: www.kath-vietnamesen.de

Date Published: 2/19/2021

View: 8056

Suy Niệm 14 Ðàng Thánh Giá Chúa Giêsu

Kinh đọc trước khi gẫm đàng thánh giá … như bậc thang đem chúng con về thiên đàng mà hát mừng tạ ơn Ðức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

+ Click here for details

Source: vntaiwan.catholic.org.tw

Date Published: 10/9/2021

View: 2388

9 Mẫu Chặng Đàng Thánh Giá – Giáo Phận Cần Thơ

MẪU 2: SUY NIỆM ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ. MẪU 3: CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ VỚI ĐỨC MẸ SẦU BI. MẪU 4: CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ THEO ĐGH GIOAN-PHAOLÔ …

+ View here

Source: gpcantho.com

Date Published: 1/11/2021

View: 4793

Đàng Thánh Giá 2022 – Vatican News

Amen. Chặng thứ nhất: Chúa Giêsu hấp hối trong Vườn Dầu. Trích Tin Mừng theo Máccô (14,32-36). Sau đó, Đức …

+ Read more here

Source: www.vaticannews.va

Date Published: 12/19/2022

View: 9242

14 chặng đàng Thánh Giá Chúa Giêsu – Giáo xứ Gio Linh

14 chặng đàng Thánh Giá Chúa Giêsu ; CHẶNG THỨ NHẤT. Đức Chúa Giêsu chịu xử án ; CHẶNG THỨ HAI. Đức Chúa Giêsu xê vai lại mà vác lấy cây Thánh Giá. ; CHẶNG THỨ BA.

+ Click here for details

Source: gxgiolinhpt1974.blogspot.com

Date Published: 12/11/2021

View: 876

Images related to the topic chang dang thanh gia

Please see some more pictures related to the topic SUY NIỆM 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ. You can see more related images in the comments, or see more related articles if needed.

SUY NIỆM 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ
SUY NIỆM 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

Rate articles on topics chang dang thanh gia

 • Author: Hội Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm (Đa Minh Chân Lý)
 • Views: 206,763 views
 • Likes: 717174 Like
 • Date Published: Apr 9, 2020
 • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=jpF-XXaXP1o

19. Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá

GIỚI THIỆU:

Đàng Thánh Giá là đàng Chúa đi. Nhờ ơn Chúa, suy ngắm trên những chặng đàng Chúa đi là chúng ta kết hợp với đời sống, cuộc tử nạn, cái chết và cốt nhất là cuộc sống lại của Chúa Kitô. Các chặng đàng Chúa đi cũng là những chặng đàng mà tất cả chúng ta gặp và sống lúc nào đó trong cuộc đời. Tất cả chúng ta điều có những gánh nặng phải vác. Những gánh nặng sẽ đỡ đi nếu có người khác thông cảm chia xẻ với chúng ta. Chúng ta té ngã vì gánh quá nặng, chúng ta được người khác vác đỡ. Chúng ta cũng phải bước những lối dẫn đến nhục nhã ê chề. Chúng ta cũng phải bị lột bỏ tất cả của cải chúng ta có – và một cách nào đó, chúng ta cũng bị đóng đanh vì bệnh tật, vì mất của cải, vì chia ly, vì bị phản bội, vì những tội riêng chúng ta đã phạm, vì tuổi già, và cuối cùng vì cái chết. Đường Chúa Kitô đi như thế đó; nhưng đây là điều quan trọng, con đường đó dẫn đến sự sống lại. Suy ngắm những chặng đàng Chúa đi là cùng với Chúa Kitô đi trọn con đường cứu thế của Người. Suy ngắm những chặng đàng Chúa đi, vì thế, là muốn nói rằng không phải cái chết nhưng là chính cuộc sống mới có giá trị.

Viếng Đàng Thánh Giá:

Qùy, làm Dấu Thánh Giá và đọc kinh:

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng

thánh giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được đến viếng

những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem cho được ăn mày các ơn bởi đàng thánh giá

mà ra.

Song le chúng con là con chiên lạc xa đàng thì xin dâng lòng chúng con làm đàng thánh giá mà

ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở

chốn khách đời này, cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khó ấy, như bậc thang đem chúng

con về thiên đàng mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

CHẶNG 1

Đứng, hướng về chặng 1 và hát:

Mẹ xưa đứng bên thánh giá thảm thương, thấy con đớn đau Mẹ nát gan vàng, đôi giòng nước mắt tuôn ròng ròng.

(Qùy):

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Nhất: Quan Phi-la-tô luận giết Ðức Chúa Giêsu

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời dưới đất, là Ðấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

CHẶNG 2

Đứng, hướng về chặng 2 và hát:

Lòng thân mẫu như gươm sắc thâu qua, biết bao đắng cay cùng Chúa chan hòa, ôi Mẹ đau khổ suy nào cùng.

(Qùy):

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Hai: Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và mình ra cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như Thánh Giá Ðức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Ðức Chúa Giêsu cho trọn.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

CHẶNG 3

Đứng, hướng về chặng 3 và hát:

Mẹ thương Con Một Thiên Chúa chí nhân, đã cưu mang xưa vinh phúc vô ngần, nay Người đau khổ hơn mọi người.

(Qùy):

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Ba: Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

CHẶNG 4

Đứng, hướng về chặng 4 và hát:

Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương với Maria Mẹ Chúa thiên đàng trong giờ Con Chúa mang cực hình.

(Qùy): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Bốn: Ðức Mẹ gặp Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá

Lạy ơn Ðức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Ðức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Ðức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Ðức Chúa Trời.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

CHẶNG 5

Đứng, hướng về chặng 5 và hát:

Người ơi hãy trông Mẹ Chúa Giêsu dưới cây khổ đau tâm trí thảm sầu, sao lòng chai đá không buồn rầu?

(Qùy):

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Năm: Ông Simon vác cây Thánh Giá

Khi quân dữ thấy Ðức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Simong vác Thánh Giá đỡ Ðức Chúa Giêsu. Thương ôi. Nào con chiên Chúa con đâu hết mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh giá Ðức Chúa Giêsu vậy.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

CHẶNG 6

Đứng, hướng về chặng 6 và hát:

Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần, cam chịu bao đớn đau nhục hình.

(Qùy): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Sáu: Bà Veronica trao khăn cho Ðức Chúa Giêsu lọt mặt

Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến Ðức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lau mặt đi. Xin in hình tượng Ðức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica cho con được lòng mến Ðức Chúa Giêsu cho trọn.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

CHẶNG 7

Đứng, hướng về chặng 7 và hát:

Mẹ Maria là suối yêu thương, hãy xin cho con đau đớn cùng Người, gây nhiều công phúc trên đường đời.

(Qùy):

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Bảy: Ðức Chúa Giêsu Ngã xuống đất lần thứ hai

Các sự khốn khó Ðức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng. Xin Ðức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Chặng 8

Đứng, hướng về chặng 8 và hát:

Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm con, biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn, cho dù sao cũng không sờn lòng.

(Qùy):

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Tám: Ðức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêsusalem.

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu trăm nghìn sự thương khó cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Ðức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

CHẶNG 9

Đứng, hướng về chặng 9 và hát:

Mẹ Maria xin hãy giúp con khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành trong lòng con chẳng khi nào sờn.

(Qùy):

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Chín: Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thức ba

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Ðức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

CHẶNG 10

Đứng, hướng về chặng 10 và hát:

Nguyện xin khóc than với Đức Nữ Trinh, đớn đau thảm thương chung với Chúa mình, bao ngày con sống trên phàm trần.

(Qùy):

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười: Quân dữ lột áo Ðức Chúa Giêsu

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Ðức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn, xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

CHẶNG 11

Đứng, hướng về chặng 11 và hát:

Mẹ Maria trinh khiết vô song, hãy xin cho con chung nỗi u buồn, không hề than trách, không ngại ngùng.

(Qùy):

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười Một: Quân dữ đóng đanh Ðức Chúa Giêsu

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con, xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

CHẶNG 12

Đứng, hướng về chặng 12 và hát:

Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn, cho dù đau đớn không hề rời.

(Qùy):

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười Hai: Ðức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu mọi sự khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã (biệt) Ðức Mẹ mà sinh thì, xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết được phó linh hồn trong tay Chúa con.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

CHẶNG 13

Đứng, hướng về chặng 13 và hát:

Lòng con ước được thương tích Chúa ban, biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài, vui lòng khi chết đi vì Người.

(Qùy):

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười Ba: Tháo đanh Ðức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Ðức Mẹ

Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Ðức Chúa Giêsu, mà đem xác xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ru? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Ðức Chúa Giêsu vậy.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

CHẶNG 14

Đứng, hướng về chặng 14 và hát:

Nguyện xin Giêsu thương đến chúng con, khấng ban Mẫu Thân thương giúp linh hồn, công toàn danh thắng khi lìa trần.

(Qùy):

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Mười Bốn: Táng xác Ðức Chúa Giêsu trong hang đá

Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan tắm xác Ðức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Ðức Chúa Giêsu chịu nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru? Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá và các ơn bởi sự thương khó Ðức Chúa Giêsu, cho con dọn mình chịu Mình Thánh, Máu Thánh Ðức Chúa Giêsu vào lòng như táng nhiện ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Ðức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đứng, hướng lên Bàn Thờ (trong Nhà Thờ), và hát:

Kìa khi chúng con sau phút lâm chung, cúi xin Chúa thương ban phước linh hồn, thiên đàng vinh phước muôn ngàn trùng.

(Qùy đọc):

5 Kinh Lạy Cha

5 Kinh Kính Mừng

5 Kinh Sáng Danh

LỜI NGUYỆN:

Chúng con là vật mọn, mà cả lòng lạy Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng; Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đớn, nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên. Thuở xưa khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn, thì trời đất động địa, núi non là đá vỡ ra tan tác như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy Máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì quân dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng có khi đừng, nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng con cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu mà tích năm Dấu Thánh ở trong lòng chúng con:

Chúng con lạy Dấu Thánh chân tả Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Vì tội chúng con.

Chúng con lạy Dấu Thánh chân hữu Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Vì tội chúng con.

Chúng con lạy Dấu Thánh tay tả Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Vì tội chúng con.

Chúng con lạy Dấu Thánh tay hữu Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Vì tội chúng con.

Chúng con lạy Dấu Thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu. Amen.

Suy ngắm 14 Đàng Thánh Giá – Kinh truyền thống

Các Chuyên Mục Trong Trang Các Chuyên Mục Trong Trang Chọn chuyên mục Bác Ái Cơ Cấu Tổ Chức Hoạt Động Bác Ái Các giờ kinh Phụng vụ Đời Sống Tu Trì Chủng Viện chủng sinh Dòng Tu Dòng Mến Thánh Giá tin dòng mến thánh giá Hoạt Động Ơn Gọi Giáo Lý Hoạt Động Giáo Lý Học giáo lý Hành Hương Trung Tâm Hành Hương Bằng Sở Trung Tâm Hành Hương Sở Kiện MegaStory Phụng Vụ Hạnh Các Thánh Lời Chúa Mỗi Ngày Năm Thánh Giuse Năm Thánh Lòng Thương Xót PowerPoint Lời Chúa Suy Niệm Lời Chúa Suy Niệm Chúa Nhật Suy Niệm Mỗi Ngày Suy Niệm Ngày Lễ Thánh nhạc Radio Sống Đạo Các Hội Đoàn Khác Hoạt Động Giới Trẻ năm thánh tử đạo 2018 Sinh Viên Tân Tòng Suy Tư Tản Mạn Thiếu Nhi Sinh hoạt thiếu nhi Tranh tô màu Trò chơi ô chữ Thời Sự Công nghị TGP Hà Nội Tin Các Giáo Xứ Giáo xứ Chính Toà Tin Giáo Hội Toàn Cầu Thông cáo báo chí Tòa Thánh Thượng Hội đồng Giám mục 2023 Tiếng nói Đức Giáo Hoàng Tông du Iraq 2021 Tin Giáo Hội Việt Nam Tin Giáo Phận Tin tổng hợp Tin Ngoài Giáo Phận Thông Báo Các Thông Báo Khác Cáo Phó Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Tổng Giáo Phận Tổ Chức TGP Các Giáo Hạt Các Giáo Xứ Giáo xứ Nam ĐỊnh Đấng Bản Quyền Giới Thiệu Linh Mục Đoàn Tư Liệu các đấng tử đạo Các Tài Liệu Khác Huấn Quyền Toà Thánh Phụng Vụ Tái Thiết Các Nhà Thờ TGP Thư Mục Vụ Tư liệu lịch sử Tư liệu Thánh nhạc Văn Bản Mẫu Tủ Sách TGP Hà Nội Uncategorized Văn Hóa Hội hoạ Kiến trúc Thơ – Văn Video Audio bai giang cua Duc TGM Giuse Video Suy Niệm Video Thời Sự

Hiệp hành trên 14 Chặng Đàng Thánh Giá

Cf. Dégert, A. (1912). St. Veronica. In The Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. Retrieved July 30, 2015 from New Advent: http://www.newadvent.org/cathen/15362a.htm

Chặng Đàng Thánh Giá

Gẫm Đàng Thánh Giá (Miền Nam)

Ngắm Đàng Thánh Giá (Miền Bắc)

Gẫm Đàng Thánh Giá

(Miền Nam)

Tiền kinh:

A rất Thánh Giá, chúng con kính thờ neo thần vững vàng, chúng con trông cậy một Thánh Giá vô cùng phép tắc. Lòng chúng con yêu mến tin thành, đều nhờ sự thương khó Chúa con. Lòng cung kính sấp mình khẩn nguyện: nguời nhân đức ban ơn thêm sức; kẻ tội khiên cải dữ về lành. Lạy Đức Chúa Giêsu là Chúa chuộc tội rất đáng kính mến, nay chúng con sấp mình xuống dưới chân Chúa, mà xin lòng lân mẫn Chúa đoái thương chúng con, cùng các đẳng linh hồn nơi luyện ngục, hầu cho chúng con cùng các đẳng linh hồn đặng nhờ những phép đại xá cùng ân xá Hội Thánh đã ban.

Chúng con đến mà suy gẫm những sự thương khó Chúa, xin Chúa ban ơn cho chúng con đặng hưởng nhờ những công nghiệp vô cùng Chúa cứu thế. Lại chúng con bước vào Đàng Thánh Giá là nơi đầy dẫy sự khốn khó xót xa đắng cay, xin Chúa xuống ơn cho chúng con đặng lo buồn đau đớn, và dốc lòng từ này về sau chịu mọi sự khốn khó sỉ nhục đời này, chẳng những là bằng lòng mà lại vui lòng nữa.

Chúng con kính lạy rất thánh Đức Bà Maria là Mẹ rất khoan nhân, là Thầy đã dạy chúng con trước hết cách đi Đàng Thánh Giá, xin Mẹ nhân từ bào chữa chúng con trước mặt Đức Chúa Trời, hầu Chúa nhậm lấy lòng ăn năn đau đớn, khi chúng con bước đi muời bốn chặng đàng thánh giá, mà phạt tạ Chúa, cùng bổ thường các tội lỗi thiên hạ hằng phạm mất lòng Chúa.

Đầu mỗi chặng:

Khải: Chúng con kính lạy và ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô

Ứng: Vì Chúa đã dùng rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

Kết mỗi chặng:

Khải: Lạy Chúa xin thương xót chúng con.

Ứng: Xin Chúa thương xót chúng con.

Khải: Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin, đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an.

Ứng: Amen.

Giữa các chặng:

Lạy rất thánh Đức Mẹ xin giúp chúng con cho đặng in dấu thánh Chúa con ghi tạc vào lòng con khắn khắn.

Chặng thứ nhất

Đức Chúa Giêsu chịu xử án

Gẫm: Ai ngờ Chúa tôi vô tội, mà cam lòng chịu nhịn nhục chịu xử án tử hình ức hiếp làm sao? Thật là bởi tình thương tôi, nên muốn cam lòng chịu thể ấy.

Lạy Chúa, tôi là kẻ có tội đáng tử hình mới phải, nhưng sao Chúa tôi lại chịu chết thế vì tôi làm vậy? Ôi ôi! Vậy từ này về sau, tôi quyết lòng dầu sống chết thì đền ơn Chúa đã thương tôi dường ấy.

• • •

Chặng thứ hai

Đức Chúa Giêsu xê vai lại mà vác lấy Thánh Giá

Gẫm: Chúa cực thái quá là dường nào! Trên đầu thì đầy những gai, cả và mình thì nứt nở xể xài, mà quân dữ còn bắt Người vác một cây nặng lắm; Chúa cúi lưng xê vai lại vác lấy. Liền xuống phải khoanh gai trên đầu, thì càng thêm nhức đau quá đỗi, song cũng gượng bước đi tùy sức.

Ôi! Đấng rất thánh còn cúi lưng vác nặng nề làm vậy, thay vì tôi là đứa gian ngược đầy dẫy tội tình độc ác ngàn trùng, mà tôi còn dám làm tội nữa sao? Thôi thôi, lạy Chúa, tôi dốc lòng không dám nữa, mà lại quyết chí hằng ngày vác Thánh Giá theo chân Chúa tôi mà chớ.

• • •

Chặng thứ ba

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất.

Gẫm: Một đêm đến sáng chẳng đặng nghỉ an, lại chịu đánh đòn máu chảy xuống ròng ròng, nên sức đã hao mòn và cây Thánh Giá nặng lắm, vác đi không rời, thì ngã xuống đất; Thánh Giá đè lên mình Người thì càng trầy các vết tích ra hơn, và xán lên đầu, thì gai càng thấu vào sâu lắm, mà quân dữ chẳng hề ai thương một chút, mà lại mắng nhiếc nói lời lộng ngôn khinh mạn, thẹn thùng quá tệ, cùng giày đạp kéo lôi giục dậy đi cho chóng.

Lạy Chúa, bởi tội tôi làm cho Chúa phải thân tức tưởi thể ấy! Tội ôi! Từ này về sau ai còn tiếc mày làm chi nữa, mà chẳng dứt bỏ mày cho xa, mà yêu mến Chúa tôi đã chịu gian nan mà cứu chuộc linh hồn tôi dường ấy!

• • •

Chặng thứ bốn

Đức Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ

Gẫm: Khi Đức Chúa Giêsu gặp Mẹ rất mến thương, Mẹ thấy Con rất yêu dấu, thì cả và hai chua xót cực trong lòng nói làm sao cho xiết! Thấy hình oan ác; đầu đội những gai, vai thì vác nặng, mình thì nứt nở xể xài thâm bầm loạn bì, không nơi nào hở. Không còn hình tượng người ta nữa. Quân gia nghiêm giữ, hăm hở hằm hằm, dân theo đầy lũ trêu báng nhuốc nha; khi ấy lòng Đức Mẹ chua xót hải hà ai hầu kể đặng? Khác nào lưỡi gươm thâu vào lòng ruột, cũng bởi tội tôi gầy nên thể ấy.

Cúi xin Đức Mẹ cầu nguyện cho tôi đặng lòng thống hối gớm ghiếc tội khiên, là cội rễ căn nguyên làm cho Chúa tôi và Đức Mẹ ghe đàng khốn cực.

• • •

Chặng thứ năm

Quân dữ bắt ép ông Xi-mong vác đỡ Thánh Giá với Chúa

Gẫm: Ý nhiệm Đức Chúa Giêsu để cho Xi-mong vác đỡ Thánh Giá với Người, là bài gẫm dạy tôi phải hiệp các sự khốn khó bổn phận tôi làm một cùng sự thương khó Chúa, và cam lòng nhịn nhục sự cực Người đã định cho tôi chịu; ấy là vác Thánh Giá làm một với Người.

Lạy Chúa, Chúa đã vác phần nặng, mà để phần nhẹ cho tôi, thì từ này về sau còn lẽ gì mà tôi dám phàn nàn tránh trút, mà chẳng muốn chịu những sự khốn khó đời này sao?

• • •

Chặng thứ sáu

Bà thánh Vêrônica lau mặt Chúa.

Gẫm: Ý người nữ nhân đức ấy theo Chúa giữa chốn tử hình, mà chẳng kiêng sợ đoàn lũ quân lính dữ dằn, khi thấy Chúa đầy những máu mồ hôi bụi lấm, thì xông tới mà lau mặt Người. Chúa xem lòng bà ấy chí thiết tâm tình, Người liền in mặt vào khăn bà ấy, mà trả ơn hậu đãi, để dấu muôn đời. Tôi sấp mặt xuống cùng xấu hổ quá lẽ: biết bao nhiêu lần tôi đã kiêng nể người ta, mà bỏ chính việc đứng bậc tôi! Thật tôi đã nên người gian ngược rất đáng thẹn thùng trước mặt bà thánh Vêrônica.

Lạy Chúa, xin Chúa thứ tha muôn vàn tội lỗi tôi.

• • •

Chặng thứ bảy

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai.

Gẫm: Chúa một lâu một mỏn sức, và nhọc và mệt quá cùng xẩm mắt, nên cúi đầu xuống đất; nhưng mà quân dữ dằn ấy chẳng chút tình thương, một nhiếc mắng cùng lấy chân giày đạp giục dậy cho mau, kéo lôi dằn vật tất bạc quá đỗi.

Lạy Chúa, bởi vì Chúa gánh hết tội lỗi tôi, nên ghe phen Chúa ngã xuống đất cực khổ làm vậy! Lạy Chúa, tôi quyết lòng chừa cải và giữ nghĩa cùng Chúa cho trọn.

• • •

Chặng thứ tám

Đức Chúa Giêsu an ủi những người phụ nữ thành Giêrusalem đi theo Người.

Gẫm: Chúa thấy những người nhân đức thành Giêrusalem đi theo Người, và than van kêu khóc, thì Người đoái lại mà phán rằng: Ớ con thành Giêrusalem, chớ khóc thương Ta làm chi; hãy khóc thương bây, và con cháu bây mà chớ. Ấy Chúa dạy tôi cho biết; nếu tôi chẳng khóc tội tôi, là cội rễ Chúa tôi chịu cực, một khóc Chúa bề ngoài mà thôi, thì Chúa chẳng sá kể.

Vậy lạy Chúa, xin hãy lấy lượng bao dung nhơn thứ, mà ban ơn cho tôi đặng lòng thống hối tiền khiên cho thật.

• • •

Chặng thứ chín

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba.

Gẫm: Khi Chúa vác Thánh Giá gần đến nơi tử địa: phần thì vác nặng đã xa, phần thì đường đi dốc dác sức hơi đã mỏn, máu rơi rải rác rưới khắp đồii nơi, phần thì thấy chỗ pháp trường phải chịu, phần thì thấy muôn vàn tội dữ thế gian, cùng những tội riêng mọi người hằng phạm, phần thì biết nhiều người bội ngãi, vong ân cứu chuộc, nên quá cực tâm thần mà gượng không lại, bèn giụi đầu xuống đất. Thương ôi! Chua xót phiền muộn toan tân, Chúa ngã xuống ba lần, bởi khắp cả và tội muôn dân, một mình Chúa tôi phải gánh!

Lạy Chúa chí từ, đang khi chịu cực lực hải hà, còn nhớ đến tôi và tội tôi thể ấy! Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn cho tôi chừa cải bỏ đàng tội lỗi, mà mến Chúa tôi cho đến trọn đời, kẻo uổng công tình Chúa chuộc.

• • •

Chặng thứ mười

Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu ra.

Gẫm: Khi đến nơi pháp trường tử địa, thì quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu ra. Khi ấy càng thêm khốn cực thiết tha quá đỗi, vì áo đã dính vào các chỗ thịt nát da trầy; thì máu khô đã khắn và mọi vết tích mọi nơi, nên khi lột chẳng khác nào lột da đau đớn; khốn ôi là khốn !

Chúa tôi rất tốt lành sang trọng phú quí hiển vang. Các từng trời chứa còn không đủ; rày nên thân tủi hổ; chẳng đặng một tấm che mình, chết phải nằm trần treo trên cây Thánh Giá! Thôi thôi! Từ này về sau tôi cởi hết tính nết xấu tôi, và dốc lòng chịu khốn cực gian nan theo gương Chúa chẳng còn than trách nữa.

• • •

Chặng thứ mười một

Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh chân tay vào Thánh Giá.

Gẫm: Khi quân dữ lột áo đoạn, thì xô Chúa nằm ngửa trên cây Thánh Giá! Thương ôi! Một đống gai nhọn ấy là gối Chúa trời đất, Thánh Giá nhám nhúa ấy là giường Người nằm! Lại nó kéo rán chân tay Người ra, nên các nơi vết tích nứt thịt hở miệng ra, gân cốt thì lồi ra. Sau nữa, nó lấy búa sắt và đóng đinh chân tay nhằm nơi huyết mạch máu liền tuôn ra cuộn cuộn.

Lạy Chúa, Chúa chịu dường ấy vì lòng thương yêu tôi, cùng vì tội lỗi tôi. Vậy từ này về sau tôi dốc lòng từ bỏ mọi sự vui vẻ thế gian, mà đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá làm một cùng Chúa tôi. Chớ chi nước mắt tôi chảy ra ròng ròng mà báo nghĩa Chúa cho xứng đáng!

• • •

Chặng thứ mười hai

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Gẫm: Chúa đã hoi hóp, nhưng mà quên sự cực mình, mà thương kẻ có tội: Người ngửa mặt lên mà rằng: Xin Đức Chúa Cha tha tội cho nó.

Lạy Chúa xin Chúa thương tôi, vì tôi tội lỗi nhiều. Lạy Chúa mở lòng nhân thứ, mà hứa Thiên Đàng cho người kẻ trộm tỏ lòng ăn năn.

Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn cho tôi ăn năn chừa cải, hầu cho tôi đặng lên ở làm một cùng Chúa trên nước Thiên Đàng. Đoạn Chúa trối phú ông thánh Gioan làm con Đức Mẹ. Tôi sấp mình xuống lạy Đức Mẹ, xin thương tôi và chịu lấy tôi làm con Đức Mẹ. Sau hết Người trối phú linh hồn cho Đức Chúa Cha, bèn trút linh hồn mà sinh thì.

Ôi ôi! Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết cho tôi đặng sống! Vậy tôi quyết làm tôi Chúa trọn đời.

• • •

Chặng thứ mười ba

Môn đệ Đức Giêsu hạ xác Người xuống cùng phú cho Đức Mẹ.

Gẫm: Hai môn đệ Chúa đến mà trợ táng, thì bắc thang trèo lên Thánh Giá, tháo đinh ra cùng hạ xác xuống, Đức Mẹ đứng kề Thánh Giá, ngửa mặt giơ tay mà ẵm Con rất yêu dấu. Khi ấy Đức Mẹ đau đớn biết là ngần nào! Máu trết tóc lại, đầu thì đầy những gai, mặt mũi ủ ê xanh xao lấm láp; con mắt thì nhắm lại, miệng lưỡi thì đóng lại, cạnh nương long và chân tay thì xé ra; cả và mình thì thâm bầm sưng súp, đầy dẫy vết tích sứt xể kể chẳng xiết.

Hãy xem đó thì thấy phép công thẳng Chúa là dường nào! Hãy xem đó thì biết tội nặng nề gớm ghiếc là ngần nào! Hãy xem đó thì rõ biết lòng Chúa rất thương yêu là dường nào !

• • •

Chặng thứ mười bốn

Táng xác Đức Chúa Giêsu vào huyệt đá mới.

Gẫm: Khi hai môn đệ Đức Chúa Giêsu đã rửa máu nơi mặt Chúa, cùng các nơi vết tích cho sạch đoạn, thì lấy thuốc thơm tho mà xức Người, và lấy vải trắng mà vấn lấy, đoạn đặt vào trong huyệt đá mới làm. Ấy là Người dạy; hễ ai muốn Chúa ngự vào lòng cho đáng, thì phải làm cho lòng sạch và ra mới.

Lạy Chúa, bởi tội tôi đã đáng chết đời đời, mà Chúa đã lấy lòng thương xót mà cứu lấy tôi cho đặng rỗi, cho đến đỗi Chúa đã chịu chết cách cay đắng tất bạt cho cân xứng tội tôi quá dữ, mà phạt tạ cho bằng lòng Đức Chúa Cha. Lại chịu táng xác trong huyệt đá, ấy là dạy tôi phải chôn lấp tội lỗi và tính hư nết xấu, là đừng phạm tội nữa, thì ngày sau mới đặng sống lại sáng láng tốt lành như Chúa tôi sống lại vậy.

• • •

Hậu kinh

Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô, có lẽ nào khi tôi suy gẫm bấy nhiêu sự cực Chúa tôi chịu vì tôi dường ấy, mà tôi chẳng động lòng mến Chúa thì sao? Hay là còn lẽ gì mà tôi yêu tội lỗi đặng nữa, là giống làm khổ não mặt thánh oai nghi Chúa tôi dường ấy? Xin Chúa chớ để tôi buồn bực khô khan vô ích, song hãy làm cho tôi đặng nên con xứng đáng Đức Mẹ mà bắt chước Người, đặng nối gót theo chân Chúa cho đến trên núi Calavariô, là bằng lòng chịu mọi sự khốn khó vì Chúa cho đến chết, cùng cho tôi đặng lòng ăn năn thống hối, và kính mến Chúa cho đến trọn đời. Amen.

Phụ Lục: (Stabat Mater)

(Hát khi di chuyển từ chặng này qua chặng khác)

1. Mẹ đang đứng gần Thánh Giá thảm thuơng

Thấy con treo lên đau đớn khôn luờng

Hai hàng mi ướt tuôn lệ sầu.

2. Lòng Mẹ nát tan chan chứa đau thương

Lưỡi gươm ác hung xuyên thấu tâm hồn

Mẹ còn than khóc ôi buồn sầu.

3. Nhìn lên thấy Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai

Trước kia cao sang vinh phúc tuyệt vời

Nay buồn than vãn không cạn lời

4. Mẹ đang khóc than khóc mãi không ngơi

Thiết tha trông lên ruột nát tơi bời

Con Mẹ bao đớn đau hành hình

5. Nào ai giữ lệ cho khỏi tuôn rơi

Trông xem Mẹ Đức Chúa Trời

Can trường chịu biết bao phiền sầu

6. Nào ai lãng tâm chẳng chút cảm thông

Ngắm dung nhan Mẹ thảm thiết vô cùng

Kêu gào than khóc con dịu hiền

7. Lòng đau xót vì tội lỗi muôn dân

Thấy con Giêsu chịu nỗi cực hình

Muôn lằn roi quất lên mình Người

8. Mẹ âu yếm nhìn con rất mến yêu

Trút hơi trong cảnh hoang vắng tiêu điều

Linh hồn trao Chúa Cha một lời

9. Mẹ ơi chính Mẹ là suối yêu thương

Ước mong cho con chia nỗi ưu phiền

Mong được than khóc bên mẹ hiền

10. Lòng Mẹ cháy lên kính mến Giêsu

Ước mong tim con yêu Chúa nhân từ

Mong làm cho Chúa nguôi phiền sầu.

11. Cầu xin Nữ Trinh Mẹ Thánh đoái thương

Khắc ghi thương đau của Chúa nhiệm mầu

Nơi lòng con con ước mong nguyện cầu

12. Vì tội lỗi con Chúa đã hy sinh

Biết bao đau thương mang hết trên mình

Con nguyện chia bớt bao cực hình

13. Cùng Mẹ con được cất tiếng thở than

Khóc than Con Mẹ đau đớn muôn vàn

Trọn đời con sống trên trần hoàn

14. Cầu mong đứng cạnh Thánh Giá yêu thương

Bước theo bên Mẹ tê tái phi thường

Con cùng than khóc chung một lời.

Chặng Thứ Mười Lăm

“Chúa đã sống lại như lời đã phán hứa. Alleluia !!

Ngắm Đàng Thánh Giá

(Miền Bắc)

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng thánh giá này, cho được kính mến trả Nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem, cho được ăn mày các ơn bơỉ Đàng Thánh Giá mà ra. Song le chúng con là con chiên lạc xa đàn, thì xin dâng lòng chúng con làm đàng thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đày này, cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khó ấy như bậc thang đem chúng con về thiên đàng, mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng.

Trước mỗi chặng Đàng Thánh Giá thì đọc:

X: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.

Đ: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

Nơi Thứ Nhất:

Quan Philatô luận giết Ðức Chúa Giêsu. Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời dưới đất, là Ðấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.

Sau mỗi chặng Đàng Thánh Giá thì đọc:

Kinh: Lạy Cha – Kính Mừng – Sáng Danh.

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Nơi Thứ Hai:

Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và mình ra cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như Thánh Giá Ðức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Ðức Chúa Giêsu cho trọn.

Nơi Thứ Ba:

Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất. Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.

Nơi Thứ Bốn:

Ðức Mẹ gặp Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá. Lạy ơn Ðức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấ Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Ðức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Ðức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Ðức Chúa Trời.

Nơi Thứ Năm:

Ông Simon vác cây Thánh Giá. Khi quân dữ thấy Ðức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Ximong vác Thánh Giá đỡ Ðức Chúa Giêsu. Thương ôi. Nào con chiên Chúa con đâu hết mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh giá Ðức Chúa Giêsu vậy.

Nơi Thứ Sáu:

Bà Vêrônica trao khăn cho Ðức Chúa Giêsu lọt mặt. Con khen lòng mạnh bạo bà Vêrônica chẳng sợ quân dữ, một mến Ðức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lau mặt đi. Xin in hình tượng Ðức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Vêrônica cho con được lòng mến Ðức Chúa Giêsu cho trọn.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

Nơi Thứ Bảy:

Ðức Chúa Giêsu Ngã xuống đất lần thứ hai. Các sự khốn khó Ðức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng. Xin Ðức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

Nơi Thứ Tám:

Ðức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêsusalem. Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu trăm nghìn sự thương khó cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Ðức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ để chúng con mồ côi làm chi.

Nơi Thức Chín:

Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thức ba. Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Ðức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

Nơi Thứ Mười:

Quân dữ lột áo Ðức Chúa Giêsu. Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Ðức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn, xin ban ơn cho con giũ mình cho khỏi chước ma quỉ cám dỗ.

Nơi Thứ Mười Một:

Quân dữ đóng đanh Ðức Chúa Giêsu. Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con, xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.

Nơi Thức Mười Hai:

Ðức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá. Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu mọi sự khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã (biệt) Ðức Mẹ mà sinh thì, xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết được phó linh hồn trong tay Chúa con.

Nơi Thứ Mười Ba:

Tháo đanh Ðức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Ðức Mẹ. Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Ðức Chúa Giêsu, mà đem xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được sao? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Ðức Chúa Giêsu vậy.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

Nơi Thứ Mười Bốn:

Táng xác Ðức Chúa Giêsu trong hang đá. Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan tắm xác Ðức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Ðức Chúa Giêsu chịu nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru? Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá và các ơn bởi sự thương khó Ðức Chúa Giêsu. Xin cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Ðức Chúa Giêsu vào lòng như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Ðức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Ðức Chúa Cha, cùng Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng.

(Bị chú: Những hình trong trang nầy thuộc quyền “nAm-www.kath-vietnamesen.de”)

Đàng Thánh Giá 2022

Đường Thánh Giá, được uỷ thác cho các gia đình soạn, sẽ được Đức Thánh Cha chủ sự tại đấu trường Colosseo tối thứ Sáu 15/4/2022.

Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Giêsu,

trong ngày được thánh hoá bởi cuộc Khổ Nạn của Chúa

chúng con dâng lên Chúa tiếng nói của chúng con

với sự tin tưởng được Chúa lắng nghe.

Chúng con chúc tụng Chúa

vì Chúa là nguồn sống cho chúng con,

Chúa mang lấy những đau khổ của chúng con,

Chúa đã cứu thế giới bằng Thập giá của Chúa.

Chúng con tin rằng

chúng con được chữa lành nhờ vết thương của Chúa,

rằng Chúa không để chúng con một mình trong giờ thử thách,

rằng Tin Mừng của Chúa là sự khôn ngoan đích thực.

Chúng con nhận ra rằng

thân thể của Chúa bị đau đớn trong rất nhiều anh chị em của chúng con,

Chúa chịu bạo lực nơi những người bị bách hại,

Chúa bị bỏ mặc trong nhục hình nơi những người bị giết.

Lạy Chúa, Ngài đã muốn sống trong một gia đình,

xin lấy lòng nhân hậu nhìn đến gia đình chúng con:

xin nhận lời cầu xin của chúng con,

xin lắng nghe những tiếng kêu than,

chúc lành cho những ý định,

đồng hành trên bước đường,

nâng đỡ những điều không chắc chắn,

an ủi những tình cảm bị thương tích,

thêm can đảm để yêu thương,

ban ân sủng của thứ tha,

giúp mở lòng trước những nhu cầu của người khác.

Lạy Chúa Giêsu,

Ngài là Đấng Chịu Đóng đinh đã Phục sinh,

xin làm cho chúng con đừng để mình bị cướp mất hy vọng

về một nhân loại mới,

về trời mới và đất mới

nơi Ngài sẽ lau khô dòng lệ trên mắt mỗi chúng con

và sẽ không còn khóc than, cũng chẳng còn lo lắng,

bởi vì những điều cũ đã qua đi

và chúng con sẽ là một đại gia đình

trong ngôi nhà tình yêu và bình an của Ngài. Amen.

Chặng thứ nhất: Chúa Giêsu hấp hối trong Vườn Dầu

Trích Tin Mừng theo Máccô (14,32-36)

Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các ông : “Anh em ngồi lại đây, trong khi Thầy cầu nguyện.” Rồi Người đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến. Người nói với các ông: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức.” Người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy, nếu có thể được. Người nói : “Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn.”

MỘT ĐÔI VỢ CHỒNG TRẺ

Chúng con đây, chỉ mới kết hôn hai năm. Cuộc hôn nhân của chúng con chưa trải qua quá nhiều sóng gió. Trận đại dịch đã làm mọi thứ thêm chút phức tạp, nhưng chúng con rất hạnh phúc. Tuần trăng mật của chúng con dường như là một kỳ trăng mật dài, mặc dù cũng có những cuộc cãi vã hàng ngày và mặc cho những khác biệt của chúng con. Tuy vậy, chúng con thường sợ hãi khi chúng con nghĩ về những cặp vợ chồng bạn bè lớn hơn, những người đã không có được điều đó; khi chúng con đọc thấy trên các trang báo về việc chia tay ngày càng gia tăng; khi họ nói với chúng con rằng chúng con chắc chắn sẽ chia tay, vì đó là xu hướng của thế giới, theo như dữ liệu thống kê; khi chúng con cảm thấy cô đơn vì không hiểu nhau; khi chúng con khó khăn trong chi tiêu vào cuối tháng; khi chúng con thấy mình như những người xa lạ dưới cùng một mái nhà; khi ban đêm chúng con thức dậy và cảm thấy sức nặng của trái tim và nỗi thống khổ của “sự mồ côi” của chúng con. Bởi vì chúng con quên rằng chúng con là những người con. Bởi vì chúng con tin rằng hôn nhân của chúng con và gia đình của chúng con chỉ tuỳ thuộc vào chúng con, vào sức lực của chúng con. Chúng con nhận ra rằng hôn nhân không chỉ là một cuộc phiêu lưu lãng mạn, nhưng nó còn là Vườn Ghết-sê-ma-ni, còn là nỗi thống khổ trước việc bẻ chính mình ra cho người kia.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu nỗi sợ hãi và đau khổ.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con

Chúa đã cầu nguyện trong giờ thử thách.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con

Chúa mời chúng con canh thức và cầu nguyện với Chúa.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Lạy Chúa Giêsu,

ở giữa những cây ôliu yên bình,

Chúa đã cầu nguyện và chấp nhận

chịu chết và chết trên thập giá vì chúng con

xin lắng nghe những lời cầu xin của chúng con

cho các đôi vợ chồng trẻ mới cưới:

xin giúp họ đối diện với khó khăn cũng được kết hợp với Chúa

và xin ban cho tất cả chúng con ở lại với Chúa trong giờ thử thách.

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Chặng thứ 2: Chúa Giêsu bị Giuđa phản bội và bị các môn đệ bỏ rơi

Trích Tin Mừng theo Matthêu (26,52.56)

Người còn đang nói, thì một đám đông xuất hiện, và kẻ dẫn đầu tên là Giu-đa, một người trong Nhóm Mười Hai. Hắn lại gần Đức Giê-su để hôn Người. Đức Giê-su bảo hắn : “Giu-đa ơi, anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao ?” Thấy việc sắp xảy ra, những kẻ đứng chung quanh Người liền hỏi : “Lạy Chúa, chúng con tuốt gươm chém được không ?” Thế rồi một người trong nhóm chém tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai bên phải.

Đức Giê-su bảo người ấy : “Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm.” Bấy giờ các môn đệ bỏ Người mà chạy trốn hết.

MỘT GIA ĐÌNH TRUYỀN GIÁO

Lạy Chúa, chúng con lên đường đi truyền giáo gần mười năm trước, vì hạnh phúc của riêng mình không đủ cho chúng con. Chúng con muốn cống hiến cuộc sống của mình để những người khác cũng có được niềm vui như vậy. Chúng con muốn bày tỏ tình yêu của Đức Kitô ngay cả đối với những ai không biết Người, bất kể ở đâu. Đời sống cộng đoàn và các hoạt động hàng ngày giúp chúng con giáo dục con cái của chúng con với cái nhìn cởi mở về cuộc sống và thế giới. Nhưng điều đó không hề dễ dàng: chúng con không che giấu những nỗi lo lắng và sợ hãi khi phải sống một cuộc sống gia đình bấp bênh, xa quê hương. Tất cả những điều này bị dồn thêm bởi nỗi kinh hoàng của cuộc chiến ác liệt đang diễn ra trong những tháng vừa qua. Thật không dễ để chỉ sống với đức tin và đức ái, vì chúng con thường không hoàn toàn phó thác vào Chúa Quan Phòng. Và đôi khi, đứng trước sự đau đớn và đau khổ của một người mẹ chết khi sinh con, và hơn thế, dưới bom đạn, hoặc của một gia đình bị tàn phá bởi chiến tranh, hoặc đói kém và lạm dụng, chúng con có cám dỗ đáp trả bằng gươm, trốn chạy, bỏ rơi Ngài, vứt bỏ mọi thứ với ý nghĩ rằng điều đó chẳng đáng giá… Nhưng làm như thế sẽ là phản bội những người anh em đáng thương nhất của chúng con, họ là thân mình của Ngài trong thế giới và là những người nhắc nhở chúng con rằng Ngài là Đấng Hằng Sống.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa bị phản bội bằng một nụ hôn.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con

Chúa đã bị các môn đệ bỏ rơi.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con

Chúa đã trải qua cô đơn và tủi nhục.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã đón nhận nụ hôn phản bội của Giuđa bằng tình yêu,

xin lắng nghe những lời cầu xin của chúng con:

xin ban cho các gia đình truyền giáo

lòng can đảm làm chứng cho Tin Mừng của Chúa

và cho tất cả chúng con biết đáp lại cái ác bằng sự thiện,

để trở nên những người xây dựng hòa bình và hòa giải.

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Chặng thứ 3: Chúa Giêsu bị Thượng Hội Đồng kết án

Trích Tin Mừng theo Thánh Máccô (14,55.61-62.64)

Bấy giờ các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng tìm lời chứng buộc tội Đức Giêsu để lên án tử hình, nhưng họ tìm không ra. Vị thượng tế lại hỏi Người: “Ông có phải là Đấng Kitô, Con của Đấng đáng chúc tụng không?” Đức Giêsu trả lời: “Phải, chính thế”. Tất cả đều kết án Người đáng chết.

ĐÔI VỢ CHỒNG GIÀ KHÔNG CON CÁI

Chúng con đính hôn được vài tháng, rồi cuộc sống làm chúng con xa nhau một thời gian, buộc chúng con phải trải nghiệm sự khao khát của con tim cùng thổn thức từ xa. Và khi gặp lại nhau chúng con kết hôn ngay lập tức, với sự vội vàng của những người đã sốt ruột chờ đợi quá lâu. Chúng con đã rời nhà cha mẹ để tạo dựng một ngôi nhà cho riêng mình. Chúng con đã bắt đầu cuộc sống hôn nhân, với đầy những ước mơ và ảo tưởng của tuổi trẻ. Rồi cuộc sống đã làm cho chúng con thấy những giới hạn của mình, và thay đổi những kỳ vọng của chúng con, dẫn chúng con đi trên con đường nhiều khó khăn cho đến khi chúng con phải đối diện với một sự thật là chúng con không thể làm cha mẹ. Chúng con thường thấy mình bị tổn thương bởi những nhận xét và đánh giá tiêu cực. Người ta đã hỏi chúng con hàng ngàn lần “Tại sao các bạn không có con?”, như thể hôn nhân và tình yêu của chúng con không đủ để trở thành một gia đình. Chúng con đã phải chịu đựng nhiều ánh nhìn thiếu thiện cảm. Nhưng mỗi ngày chúng con tiếp tục nắm tay nhau bước đi, cùng với sự quan tâm của một cộng đoàn của những anh chị em và những bạn hữu, mà với thời gian giữa sự cô đơn và dự dịu dàng đã trở thành ngôi nhà và gia đình.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu kết án bất công

Đ. Xin ban bình an cho chúng con

Chúa đã chịu những lời mỉa mai và buộc tội

Đ. Xin ban bình an cho chúng con

Chúa vô tội nhưng đã bị bách hại

Đ. Xin ban bình an cho chúng con

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bị kết án bất công, xin nghe lời cầu nguyện của chúng con: xin ban cho các đôi vợ chồng không con cùng nắm tay nhau bước đi, sống trọn vẹn Bí tích của tình yêu hôn nhân. Xin cho tất cả chúng con sống nghịch cảnh với sự nhẹ nhàng kiên vững. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Chặng thứ 4: Chúa Giêsu bị ông Phêrô chối

Trích Tin Mừng theo Thánh Máccô (14,66 – 68.72)

Ông Phêrô đang ở dưới sân, có một người tớ gái của thượng tế đi tới; thấy ông ngồi sưởi, cô ta nhìn ông chòng chọc mà nói: “Cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông người Nadarét, ông Giêsu đó chứ gì!” Ông liền chối: “Tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì!” Ngay lúc đó, gà gáy lần thứ hai. Ông Phêrô sực nhớ điều Đức Giêsu đã nói với mình: “Gà chưa kịp gáy hai lần, thì anh đã chối Thầy đến ba lần”. Thế là ông oà lên khóc.

GIA ĐÌNH NHIỀU CON CÁI

Khi kết hôn, chúng con nghĩ rằng chúng con sẽ không thể có con. Rồi trong tuần trăng mật, đứa con đầu tiên đến và đã làm cuộc sống chúng con thay đổi. Chúng con đã lên kế hoạch để thực hiện mọi thứ chậm hơn: tìm sự mãn nguyện trong công việc, đi du lịch, cố gắng sống như thể chúng con đang trong thời gian đính hôn. Tuy nhiên, trong lúc vẫn còn đang ngạc nhiên trước vẻ đẹp của món quà này, thì đứa con thứ hai đến: đó là một bé gái. Và như thế, hôm nay nhìn lại, những người con khác cũng đã đến, dường như chúng con không nhận ra. Và ước mơ của chúng con? Được định hình từ các sự kiện. Sự viên mãn sự nghiệp của chúng con? Thay đổi từ những sự kiện của cuộc sống chợt xuất hiện. Và sau đó là lo sợ có thể một ngày nào đó chúng con có thể bị cám dỗ từ chối tất cả như Thánh Phêrô, khi đối diện trước đau khổ và cám dỗ của tiếc nuối trước một khoảng chi bất ngờ, hoặc bận tâm về những căng thẳng với những đứa con đang ở tuổi vị thành niên. Những ước muốn xưa đã nhường chỗ cho gia đình chúng con. Chắc chắn không dễ dàng, nhưng như thế đẹp hơn. Và mặc cho những suy nghĩ và những ngày rất tràn đầy của chúng con, mà dường như chẳng bao giờ đủ, chúng con sẽ không bao giờ bước lùi lại.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lau nước mắt cho Thánh Phêrô.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con

Chúa tha thứ cho ai nhận mình có tội.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con

Chúa hiểu sự lưỡng lự của chúng con

Đ. Xin ban bình an cho chúng con

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Lạy Chúa Giêsu, xin mở đôi tay cho những ai cầu xin tha thứ, xin lắng nghe lời khẩn cầu của chúng con: xin ban cho các gia đình đông con vượt qua mọi khó khăn với niềm vui và xin cho tất cả chúng con luôn đứng dậy sau vấp ngã. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Chặng thứ 5: Chúa Giêsu bị Philatô xét xử

Trích Tin Mừng theo Thánh Máccô (15, 12 – 15)

Ông Philatô lại hỏi: “Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do thái ?” Họ la lên: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Ông Philatô lại hỏi: “Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác?” Họ càng la to: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Philatô phóng thích tên Baraba, truyền đánh đòn Đức Giêsu, rồi trao Người cho họ đóng đinh vào thập giá.

GIA ĐÌNH CÓ CON BỊ KHUYẾT TẬT

Con trai chúng con đã bị xét xử trước khi đến với thế giới. Chúng con đã gặp các bác sĩ chăm sóc con tôi trước khi em được sinh ra, và họ đã nói với chúng con rằng tốt hơn không nên để em được sinh ra. Và khi chúng con chọn sự sống, chúng con cũng là đối tượng của sự xét xử: “Em bé sẽ là một gánh nặng cho các bạn và cho xã hội”, họ đã nói với chúng con như vậy. “Đóng đinh nó vào thập giá!” Mặc dù Chúa đã không làm điều gì sai. Biết bao lần sự phán xét của thế gian xảy đến cách vội vàng và hời hợt và có khi chỉ bằng cái nhìn. Chúng con chịu đựng sự xấu hổ của khác biệt; thường là thương hại hơn là thấu hiểu thực sự. Khuyết tật không phải là một lợi thế hay một sự gây chú ý, đúng hơn đó là vẻ bề ngoài của một linh hồn thường thích im lặng trước những xét đoán bất công, không phải vì xấu hổ mà vì thương xót đối với kẻ xét đoán. Chúng con không miễn nhiễm khỏi thập giá của nghi ngờ hoặc cám dỗ tự hỏi chúng con sẽ thế nào nếu mọi sự diễn ra theo cách khác. Nhưng, thực tế khuyết tật là một tình trạng, không phải là một đặc tính, và tạ ơn Chúa, linh hồn thì không hạn chế bởi rào cản nào.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã có cái nhìn yêu thương dành cho những kẻ thù nghịch

Đ. Xin ban bình an cho chúng con.

Chúa không sợ kẻ giết thân xác nhưng không giết được sự sống.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con

Chúa đã xét xử với tình yêu thương xót.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã chịu xét xử theo lý lẽ của thế gian,

xin lắng nghe lời chúng con khẩn cầu

cho các gia đình có những người con đau khổ.

Xin an ủi họ trong lúc khó khăn

và cho tất cả chúng con biết chọn lấy, gìn giữ

và luôn yêu thương sự sống trong mọi trường hợp.

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Chặng thứ 6: Chúa Giêsu bị đánh đòn và đội mão gai

Trích Tin Mừng theo thánh Máccô (Mc 15,15.17-19)

Sau khi đánh đòn Chúa Giêsu, ông Philatô giao Người cho họ đóng đinh. Sau đó, những tên lính khoác cho Người một tấm áo điều, và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người. Rồi chúng bài chào Người: “Vạn tuế đức vua dân Do Thái!” Chúng lấy cây sậy đập lên đầu Người, khạc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy.

GIA ĐÌNH CHĂM SÓC TỔ ẤM CỦA GIA ĐÌNH

Ngôi nhà của chúng con rộng lớn, không chỉ về không gian, mà hơn hết là sự giàu có tình người. Ngay từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân, chúng con chưa bao giờ cảm thấy chỉ có hai chúng con. Ơn gọi của chúng con là để đón nhận nỗi đau trong quá khứ và vẫn còn trong hiện tại, sau 42 năm kết hôn và có ba người con, chín cháu nội và năm người con nuôi không thể tự lập và ngay cả những khó khăn tâm lý trầm trọng, thế nhưng không có gì đáng buồn cả. Chúng con không xứng đáng lãnh nhận ân phúc như vậy trong cuộc sống. Đối với những ai tin rằng thật chẳng thể là con người khi để cho những người đau khổ một mình, thì Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trong thẳm sâu ước muốn để hành động và không thể để mình thờ ơ, như người xa lạ. Đau khổ đã làm thay đổi chúng con. Đau khổ đưa chúng con trở lại điều cốt yếu, sắp xếp thứ tự ưu tiên của cuộc sống và khôi phục sự đơn sơ của phẩm giá con người, như nó vốn là. Trên đường thương khó của cuộc sống của nhiều người bị đánh đập và bị đóng đinh, bên cạnh họ, dưới sức nặng thập giá của họ, chúng con đã khám phá ra rằng vị vua đích thực là Đấng đã tự hiến mình và trao chính mình làm của ăn, cho thân xác và linh hồn.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã bị hành hạ cả thân xác lẫn tinh thần.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con.

Ngài đã hiểu thấu nỗi đau của người vô tội.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con.

Ngài đã chịu sỉ nhục, chịu lăng mạ, và chịu đội mão gai.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con.

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã chịu đau khổ và khinh khi,

Xin lắng nghe lời cầu xin của chúng con:

Xin cho gia đình của chúng con biết học cách chào đón những người bị tổn thương

và cho tất cả chúng con biết mang lấy trách nhiệm và chăm sóc cho những nỗi đau của người khác.

Người là Đấng hằng sống và hiển trị vì muôn đời.

Chặng thứ 7: Chúa Giêsu vác thánh giá

Trích Tin Mừng theo thánh Máccô (Mc 15,20)

Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra, và cho Người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn Người đi để đóng đính vào thập giá.

GIA ĐÌNH VỚI CHA MẸ ĐAU BỆNH

Một buổi sáng như bao ngày, vợ con đã ngất xỉu hai lần. Việc đến bệnh viện và phát hiện ra căn bệnh đã len lỏi vào tâm trí cô ấy. Phẫu thuật, phục hồi chức năng, điều trị… Và hôm nay, một chương trình hằng ngày hoàn toàn mới bắt đầu với chúng con. Chúa nói với chúng con qua những sự kiện mà không phải lúc nào chúng con cũng hiểu được và Ngài cầm tay dẫn dắt chúng ta đến điều tốt nhất dành cho chúng ta. Vợ con đã có một vai trò, một vị trí, một “tư cách” và cô ấy đã thấy mình hoàn toàn khác, trần trụi, không tự vệ, và bị đóng đinh. Và con với cô ấy, qua căn bệnh này, trên thánh giá này, chúng con đã trở thành trụ cột để các con của chúng con biết rằng chúng có thể dựa vào. Nhưng trước đây, điều này không phải như vậy. Con gần như có thể nói rằng ngày hôm nay, với ánh mắt thấu cảm của cô ấy trước nỗi đau của đám trẻ, cô ấy đã hoàn toàn là một người mẹ và là một người vợ. Một bối cảnh của cuộc sống mới và khó khăn hơn, nhưng không phức tạp. Con bị khóa chặt, bị đóng đinh bởi một luồng tư tưởng dồn dập, trên hết đã buộc con, vốn là người rất ngoan cố và tự mãn, phải khám phá ra nơi các gia đình khác món quà tuyệt vời, đó là: ai đang nỗ lực khiến bạn vui cười, ai đang giúp bạn làm việc bếp, ai đang dạy giáo lý cho các con, ai đang lắng nghe bạn, ai hiểu bạn qua một cái nhìn, và ai là người mặc dù gặp phải những tình huống không may, nếu không muốn nói là phức tạp hơn, vẫn thường xuyên lo lắng cho bạn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không tìm kiếm vinh dự thế gian.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con.

Chúa đã mang gánh nặng của tất cả những kẻ phải chết

Đ. Xin ban bình an cho chúng con.

Chúa đã vác lấy thánh giá nặng nề.

Đ. Xin ban bình an cho chúng an.

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã biến giá treo của sự chết thành nguồn sống vô tận,

Xin lắng nghe lời kêu cầu của chúng con:

Xin cho con cái biết chăm sóc cha mẹ và bảo vệ họ với lòng biết ơn,

Và xin cho tất cả chúng con biết học nơi Người niềm vui khi yêu thương và cho đi bản thân một cách quảng đại.

Người là Đấng hằng sống và hiển trị vì muôn đời.

Chặng thứ 8: Chúa Giêsu được một người Kyrênê vác đỡ thánh giá

Trích Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 23,26)

Khi điệu Đức Giêsu đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Simôn, gốc Kyrênê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giêsu.

ÔNG BÀ

Chúng con đã nghỉ hưu cách đây hai năm và ngay khi chúng con bắt đầu mơ tưởng về việc làm thế nào để sử dụng năng lượng đã phục hồi, thì chúng con nhận được tin con rể của chúng con bị sa thải. Trong đại dịch, chúng con đã chứng kiến cuộc khủng hoảng hôn nhân của đứa con gái lớn. Những đứa cháu bắt đầu làm cho căn nhà của chúng con ngập tràn sức sống và cả sự bối rối, không chỉ vào Chúa nhật và hơn hết, đây còn là điều xảy ra không giống như thời của ba đứa con của chúng con còn nhỏ. Chúng con đã lắp một chiếc ghế ngồi trên ô tô và mua một chiếc bảng đen để viết nhiệm vụ của năm đứa cháu để kẻo lỡ quên điều gì đó. Sức khỏe của chúng con không được như trước đây, nhưng kinh nghiệm dày dặn khiến chúng con dễ dàng hòa nhập với cuộc sống hơn so với khi chúng con còn sức khỏe như trước đây. Thánh giá của sự bấp bênh trong gia đình và công việc khiến chúng con lo lắng. Và ngày nay, chúng con tự nhiên có khuynh hướng đối diện với sự mệt mỏi của mình và nỗi sợ hãi cái chết không thể phủ nhận, chúng con phải mang lấy một cây thánh giá bất ngờ, được đặt trên vai của chúng con cách bất chấp. Nhịp sống thường chậm rãi và vào ban đêm, sau khi mỉm cười, chúng con thấy mình đang khóc với lòng thương cảm. Nhưng việc trở thành “bình dưỡng khí” cho gia đình của con cái chúng con là một quà tặng đưa chúng con trở lại những cảm xúc mà chúng con đã cảm thấy khi chúng còn nhỏ. Người ta không bao giờ ngừng làm mẹ và làm cha.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chia sẻ sức nặng của thánh giá.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con.

Chúa đã đặt chúng con dưới bản án thánh giá của Chúa.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con.

Chúa mời gọi chúng con bước theo Chúa bằng việc vác lấy thánh giá của chúng con

Đ. Xin ban bình an cho chúng con.

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã gọi chúng con mang lấy gánh nặng cho nhau,

Xin lắng nghe những lời cầu khẩn của chúng con:

Xin cho gia đình của chúng con biết chia sẻ niềm vui và nỗi vất vả,

và xin cho tất cả chúng con lớn lên trong tình huynh đệ.

Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Chặng thứ 9. Đức Giêsu gặp các phụ nữ thành Giêrusalem

Trích Tin Mừng theo thánh Luca (23,27-28)

Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu.” (Lc 23,27-28)

GIA ĐÌNH NHẬN CON NUÔI

Bây giờ gia đình chúng con có bốn người. Nhưng trong nhiều năm, chúng con chỉ hai người, chúng con phải đối mặt với thập giá của sự cô đơn và nhận ra mình sẽ trở thành cha mẹ theo một cách rất khác với những gì chúng con luôn mường tượng. Con nuôi là câu chuyện về một cuộc đời được đánh dấu bằng nỗi đau mất mát vốn được chữa lành bằng sự đón nhận. Nhưng nỗi đau này chưa bao giờ được chữa lành hoàn toàn. Nhận con nuôi là một thánh giá mà nơi đó cả cha mẹ và con cái cùng nhau gánh trên vai, cùng nhau mang vác, và cố gắng xoa dịu nỗi đau nhưng cũng ôm lấy chính nỗi đau này vốn là một phần trong cuộc đời đứa trẻ. Tuy nhiên, thật đau lòng khi chứng kiến ​​những đứa trẻ đau khổ vì quá khứ của chúng. Và cũng thật đau đớn khi luôn cố gắng yêu thương chúng nhưng không thể động đến một chút vào nỗi đau của chúng. Chúng con trở nên đón nhận nhau. Tuy nhiên, mỗi ngày, chúng con thức dậy và biết rằng điều này thật đáng giá; rằng mọi nỗ lực của chúng con không vô ích; và thập giá ẩn này, dù có đau đớn, vẫn chứa đựng một bí mật của hạnh phúc.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nhận được ánh nhìn của các phụ nữ thành Giê-ru-sa-lem.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con

Chúa đã lau sạch nước mắt mọi người và an ủi trái tim của họ.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con

Chúa đã can đảm bước đi trên con đường thập giá.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã đi vào con đường thập giá

với đôi mắt mở và con tim sẵn sàng,

xin lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con:

xin ban cho các bậc cha mẹ và những người con nuôi của họ

được lớn lên cùng nhau như những gia đình chào đón

và xin cho tất cả chúng con biết mang lại niềm vui cho người xung quanh.

Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Chặng thứ 10: Chúa Giêsu bị đóng đinh

Trích Tin Mừng theo thánh Luca (23,33-38)

Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ, Đức Giê-su cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm. Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi!” Phía trên đầu Người, có bản án viết: “Đây là vua người Do-thái.”

NGƯỜI MẸ GOÁ

Tôi là một người mẹ với hai đứa con. Hơn bảy năm nay, chúng con là một chiếc ghế có ba thay vì bốn chân: mọi việc vẫn tốt lành và đẹp đẽ, dù có một chút bất ổn. Mỗi gia đình, ngay cả những gia đình không cân xứng, tổn thương, lạ thường và không trọn vẹn nhất, đều tìm thấy ý nghĩa sâu xa nhất của gia đình bên dưới cây thánh giá. Chúng con cũng vậy. Chúng con đã trải qua, với cả nước mắt và đau đớn để hiểu rằng Chúa Giêsu bị đóng vào thập giá nhìn xuống chúng con và Người không bao giờ bỏ rơi chúng con.

Tình yêu của Người không chỉ đơn giản là một tình yêu chung chung của Đấng Sáng Tạo dành cho những thụ tạo. Nhưng Người còn dành cho chúng ta như một người bạn, một người mẹ, một người con, một người anh em. Và Giáo hội, dù có những lỗi lầm, vẫn dang rộng cánh tay trong khả năng của mình và có những khi mang vác gánh nặng cho chúng ta, giúp chúng ta lấy lại sức lực. Tình yêu được nhân lên gấp bội vì được trao ban cách tự do, ngay cả những lúc tôi bị cám dỗ để đòi hỏi rằng: “Nếu Người cứu những người khác… nếu Người là Đấng Mêsia của Đức Chúa, là người Con yêu dấu”, thì sao Người không cứu lấy chồng con? Nhưng những vết thương của Chúa Giêsu trên thập giá trở thành kho tàng, nối kết và liên hệ với nhau. Tình yêu trở thành hiện thực, bởi vì, nơi tận cùng của nỗi đau và giữa những khó khăn của mình, chúng con biết rằng chúng con không bị bỏ rơi.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã giang tay trên thập giá.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con

Chúa đã chịu chết để cứu chúng con.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con

Chúa đã tha thứ cho những kẻ giết Chúa

Đ. Xin ban bình an cho chúng con

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Lạy Chúa Giêsu,

với cánh tay rộng mở trên thập giá,

Chúa ôm lấy tất cả những ai cô đơn và bị bỏ rơi,

Xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện:

Xin cho các gia đình đang phải chịu cảnh mất cha hoặc mẹ

có thể nhận ra sự gần gũi của Chúa trong nỗi đau của họ,

và xin cho chúng con biết khóc với những người đang khóc.

Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

11. Chúa Giêsu hứa Nước Trời cho kẻ trộm lành

Trích Tin Mừng theo thánh Luca (23,33.42-43)

Khi đến nơi gọi là “Đồi Sọ”, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

GIA ĐÌNH CÓ CON SỐNG ĐỜI DÂNG HIẾN

Đến bây giờ chúng con mới có thể mỉm cười khi nhớ lại tất cả những kỳ vọng mà chúng con đã dành cho con trai mình. Chúng con đã nuôi dạy để nó có thể hạnh phúc và có một cuộc sống viên mãn. Chúng con đã hy vọng nó sẽ đi theo con đường của người ông. Vâng, có lẽ, chúng con muốn con mình có một cuộc sống rất khác: một gia đình, một công việc, những đứa con, những đứa cháu. Nói tóm lại, một cuộc sống “bình thường”. Chúng con đã sống thay cho nó. Nhưng rồi Người đến và làm đảo lộn mọi thứ. Người đã quét sạch ước mơ của chúng con vì một điều gì đó lớn lao hơn. Người chắc chắn rằng cuộc sống của nó không đi theo con đường thông thường và Người đã gọi nó đi theo Người. Nhưng tại sao? Tại sao lại là nó? Tại sao lại là con trai của chúng con? Lúc đầu, chúng con đã không chấp nhận điều ấy. Chúng con đã gay gắt và quay lưng với nó. Chúng con tin rằng sự lạnh nhạt của chúng con sẽ khiến nó lùi bước. Chúng con đã cố gắng gieo rắc hoài nghi trong tâm trí nó về việc liệu nó có đang đi sai đường, giống như hai tên trộm kia. Nhưng chúng con nhận ra rằng không ai có thể chống lại Người. Chúng con là một cốc nước và Người là đại dương. Chúng con là một tia lửa và Người là ngọn lửa. Và bây giờ, giống như tên trộm lành, chúng con cũng xin Người nhớ đến chúng con khi Người về Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết như một phạm nhân.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con

Chúa đã biến thánh giá thành ngai vua.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con

Chúa đã mở cho chúng con cánh cửa thiên đàng đã bị mất

Đ. Xin ban bình an cho chúng con

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã biểu lộ cho chúng con những mầu nhiệm về Nước Trời,

nơi những người lớn nhất là những người phục vụ.

Xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện:

Xin hướng dẫn cha mẹ khuyến khích ơn gọi của con cái

và giúp tất cả chúng con trở thành môn đệ trung thành của Chúa.

Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Chặng thứ 12”: Chúa Giêsu trao phó Mẹ Người cho môn đệ Người thương mến

Trích Tin Mừng theo thánh Gioan (19,25-27)

Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

GIA ĐÌNH CÓ CON QUA ĐỜI

Gia đình chúng con có năm người: tôi, chồng tôi và ba đứa con của chúng con. Cách đây năm năm, cuộc sống trở nên phức tạp. Một chẩn đoán khó chấp nhận, một căn bệnh ung thư hằn lên trên gương mặt cô con gái út từng khoảnh khắc. Dù căn bệnh chưa bao giờ dập tắt được nụ cười của con bé, nhưng lại khiến cho sự bất công khủng khiếp mà chúng con đang chịu đựng càng thêm đau đớn. Thêm vào đau khổ mà chúng con phải chịu, chỉ sau sáu năm hôn nhân, chồng tôi đã đột ngột qua đời, khiến chúng con rơi vào khoảng thời gian cô đơn tột cùng; và trong thời gian đó, hai năm sau, chúng con đưa tiễn đứa con gái nhỏ đến nơi an nghỉ. Năm năm đã trôi qua kể từ khi xảy ra những sự việc này, điều mà chúng con hoàn toàn không thể hiểu được bằng lý trí, nhưng chúng con chắc chắn rằng Chúa Giêsu đã và đang tiếp tục hiện diện trong Thánh giá nặng nề này. “Thiên Chúa không gọi những người mạnh mẽ nhưng củng cố những người được gọi”: đây là điều mà một nữ tu đã nói với chúng con vào một ngày nọ, và những lời này đã thay đổi cách nhìn của chúng con về cuộc sống trong những năm gần đây. Sự giả dối lớn nhất mà chúng con đã phải chiến đấu chống lại chính là ý nghĩ rằng chúng con không còn là một gia đình nữa. Tôi không biết có cách nào khác để chống lại nỗi đau trong lòng và nỗi đau trên thân xác tôi, ngoài việc tín thác vào Chúa, Đấng đang bước bên cạnh tôi trên hành trình trần gian này. Nhiều lần, trong những lần hóa trị của con gái tôi, tôi cảm thấy giống như Đức Maria dưới chân Thánh giá; và chính kinh nghiệm đó hôm nay khiến tôi cảm thấy – dù chỉ một chút – giống Mẹ của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã biết những nỗi đau của tình yêu

Đ. Xin ban bình an cho chúng con.

Chúa không để cho sự chết có tiếng nói quyết đinh.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con.

Chúa đã ban chính Mẹ của Chúa cho chúng con như một minh chứng.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con.

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Lạy Chúa Giêsu,

trước khi trút hơi thở cuối cùng

Chúa đã trao phó Mẹ của Chúa cho chúng con

và gửi gắm chúng con cho Mẹ chăm sóc,

xin lắng nghe những lời khẩn cầu của chúng con:

xin giúp cho các gia đình đau khổ vì cái chết của một người con

có thể trân quý ân sủng nhận được trong món quà sự sống của họ.

và xin cho tất cả chúng con, được củng cố bởi Chúa Thánh Thần, sống theo ý Chúa.

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Chặng thứ 13. Chúa Giêsu chết trên Thánh Giá

Trích Tin Mừng theo thánh Marco (15,34.36-37)

Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma xa-bác-tha-ni!” Nghĩa là: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển, thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho Người uống mà nói: “Để xem ông Ê-li-a có đến đem hắn xuống không.” Đức Giê-su lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở.

CÁC GIA ĐÌNH UCRAINA-NGA

Chết chóc ở khắp mọi nơi. Sự sống dường như mất đi giá trị của nó. Mọi thứ thay đổi trong chốc lát. Cuộc sống của chúng con, những ngày sống của chúng con, sự vô tư của tuyết mùa đông, đưa con đi học, đi làm, những vòng tay ôm, tình bạn … tất cả. Mọi thứ bỗng nhiên mất ý nghĩa và giá trị. “Chúa ơi Ngài ở đâu? Ngài đang ẩn trốn nơi nào? Chúng con muốn cuộc sống của chúng con trở lại như trước đây. Tại sao những điều này xảy ra? Chúng con đã phạm tội lỗi gì? Tại sao Chúa bỏ rơi chúng con? Tại sao Chúa bỏ rơi dân tộc của chúng con? Tại sao Chúa lại chia rẽ gia đình chúng con như thế này? Tại sao chúng con không còn muốn ước mơ và muốn sống? Tại sao vùng đất của chúng con lại trở nên tăm tối như đồi Golgotha?”. Chúng con đã khô nước mắt. Sự tức giận đã nhường chỗ cho sự cam chịu. Chúng con biết rằng Chúa yêu chúng con, lạy Chúa, nhưng chúng con không cảm nhận được tình yêu này và điều này khiến chúng con thất vọng. Chúng con thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy hạnh phúc trong giây lát, nhưng rồi ngay lập tức chúng con nghĩ rằng sẽ khó khăn dường nào để hoà giải chính chúng con với những điều này. Chúa ơi, Chúa đang ở đâu? Xin hãy nói với chúng con giữa sự im lặng của sự chết chóc và chia rẽ, và dạy chúng con trở thành người kiến tạo hòa bình, trở thành anh chị em, xây dựng lại những gì mà bom đạn muốn hủy diệt.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con.

Khi chịu chết, Chúa đã diệt trừ sự chết.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con.

Khi trút hơi thở cuối cùng, Chúa đã ban cho chúng con sự sống.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con.

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Lạy Chúa Giêsu,

cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa

đã trở thành nguồn suối hoà giải cho tất cả các dân tộc.

Xin lắng nghe lời cầu nguyện khiêm nhường của chúng con.

Xin ban cho các gia đình đã bị huỷ diệt bởi nước mắt và máu

được tin vào sức mạnh của ơn tha thứ

và xin làm cho tất cả chúng con trở thành những người xây dựng hoà bình và hoà hợp.

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Chặng thứ 14: Thi hài Chúa Giêsu được mai táng trong mồ

Trích Tin Mừng theo thánh Mátthêu (27,59-61)

Khi đã nhận thi hài, ông Giô-xếp lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về. Còn obà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a ở lại đó, quay mặt vào mồ.

GIA ĐÌNH DI DÂN

Bây giờ chúng con đang ở đây. Chúng con đã chết với quá khứ của chúng con. Chúng con muốn sống ở quê hương của mình, nhưng chiến tranh đã ngăn cản chúng con. Thật khó cho một gia đình khi phải lựa chọn giữa ước mơ và tự do của họ, giữa các niềm hy vọng và sự sinh tồn của họ. Chúng con ở đây sau những cuộc hành trình mà chúng con đã chứng kiến ​​cái chết của các phụ nữ và trẻ em, của bạn bè và các anh chị em. Chúng con ở đây, những người sống sót. Chúng con bị xem như một gánh nặng. Khi ở quê nhà, chúng con là những người quan trọng, còn ở đây chúng con là các con số, danh mục, số thống kê. Tuy nhiên, chúng con không chỉ là những người nhập cư. Chúng con là những con người. Chúng con đến đây vì con cái của chúng con. Mỗi ngày chúng con chết cho chúng, để chúng có thể cố gắng sống một cuộc sống bình thường, không bom đạn, không đổ máu, không bách hại. Chúng con là những người Công giáo, nhưng điều này đôi khi dường như cũng ít quan trọng hơn việc chúng con là những người di cư. Nếu chúng con không đầu hàng, đó là vì chúng con biết rằng một ngày nào đó tảng đá lớn trên cửa mộ sẽ được lăn đi.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa được tháo xuống khỏi thập giá bởi những bàn tay của những người tốt bụng.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con.

Chúa đã được mai táng trong ngôi mộ mới của ông Giô-xếp A-ri-ma-thi.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con.

Chúa đã không bị hư nát trong mồ.

Đ. Xin ban bình an cho chúng con.

Lạy Cha chúng con ở trên trời…

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xuống ngục tổ tông để giải thoát Ađam và Eva và tất cả con cái họ khỏi sự giam cầm từ ngàn xưa. Xin lắng nghe những lời cầu nguyện của các gia đình di dân. Xin cứu họ khỏi nỗi đau chết chóc của sự cô lập và giúp tất cả chúng con nhận ra Chúa nơi mỗi người anh chị em yêu quý của chúng con.

Lời nguyện kết thúc

Lạy Chúa Cha nhân từ, Chúa đã cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ. Xin đừng bỏ rơi công trình tay Chúa tạo dựng, công trình mà vì nó Chúa đã không ngần ngại trao ban Con duy nhất của Chúa, được sinh ra bởi Đức Trinh nữ, chịu đóng đinh dưới thời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô. Người đã chết và được mai táng trong lòng đất, ngày thứ ba đã sống lại từ cõi chết, đã hiện ra với bà Maria Mác-đa-la, với Phêrô và với các tông đồ và môn đệ khác. Người hằng sống trong Giáo hội thánh thiện, Thân Thể sống động của Chúa trong thế giới.

Xin giữ cho ngọn đèn Phúc Âm được cháy sáng trong các gia đình của chúng con, ngọn đèn soi chiếu những niềm vui và đau khổ, những mệt nhọc và hy vọng: chớ gì mỗi gia đình phản chiếu gương mặt của Giáo hội, một Giáo hội có tình yêu thương là quy luật tối thượng.

Bằng việc đổ tràn Thần Khí Chúa, xin giúp chúng con cởi bỏ con người cũ, hư hoại vì những đam mê giả dối. Xin như người Cha nắm tay chúng con, để chúng con không lạc xa Chúa. Xin hướng những trái tim nổi loạn của chúng con về với trái tim của Chúa, để chúng con có thể học theo đuổi những dự án hoà bình. Xin soi sáng để những người đối nghịch nhau nắm tay nhau, để họ cảm nhận được sự tha thứ lẫn nhau. Xin loại bỏ những bàn tay của anh em giơ lên chống lại nhau, để sự hoà hợp nảy sinh ở những nơi có hận thù. Xin giúp chúng con không bao giờ cư xử như kẻ thù của thập giá Chúa Kitô, để chúng con có thể tham dự vào niềm vui phục sinh của Người. Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần, đến muôn thưở muôn đời. Amen.

Information about keywords chang dang thanh gia

Below are the search results of topic chang dang thanh gia on Bing. You can read more if needed.

See also  Complete Buy Here Pay Here Deal Including Paperwork /Dream Dealer | Buy Here Pay Here In Columbia Ky The 156 Detailed Answer
See also  Handcrafted Botanical Candle Gift Set | Candle And Plant Gift Set 166 Votes This Answer

See also  Did The Golden Gate Bridge Collapse In 1906 | Golden Gate Bridge Destruction Scenes 1959 Vs 2004 Vs 2015 The 100 New Answer

The article has been edited from various sources on the internet. I hope you found this article useful. Please share this article if you find it useful. Thank you very much!

Keywords people often search for about the topic SUY NIỆM 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

 • ĐÀNG THÁNH GIÁ
 • MẪU SUY NIỆM 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ
 • THỨ SÁU TUÀN THÁNH
 • CUỘC KHỔ NẠN
 • THẬP GIÁ
 • CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ
 • 14 ĐÀNG THÁNH GIÁ
 • DÒNG ĐA MINH
 • ĐAMINH THÁNH TÂM
 • DAMINH THANH TAM
 • HỘI DÒNG ĐA MINH
 • DÒNG NỮ ĐA MINH
 • CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN
 • LM. KIM LONG
 • DÒNG TÊN
 • ĐÀNG THÁNH GIÁ DÒNG TÊN

SUY #NIỆM #14 #CHẶNG #ĐÀNG #THÁNH #GIÁ


Watch some other videos of topic chang dang thanh gia on youtube

So you have finished reading the SUY NIỆM 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ | chang dang thanh gia topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *